Azi Duhul Sfânt e roua dimineţii

Azi Duhul Sfânt e roua dimineţii
Peste poporul cel răscumpărat,
E aurora, bucuria vieţii
Puterea Celui ce ne-a mângâiat.

Azi Duhul Sfânt e-o binecuvântare
A mângâierilor de la Rusalii;
E-o ploaie mai târzie pe ogoare
Şi-o bucurie pentru credincioşi.

Azi Duhul Sfânt
Aprinde-n noi lumina,
Ne lămureşte scopul jertfei Lui,
Ne curăţeşte, să primim arvuna,
Cununa Slavei,
Haina Cerului.

Azi Duhul Sfânt
Ne-nflăcărează dorul
Să-L preamărim pe Răscumpărător;
Ne umple de putere Creatorul,
Putere din izvor strălucitor!