Nădejdea mea e Dumnezeu

Nădejdea mea e Dumnezeu
Puterea lui e mare
Prin dragoste şi harul Său
Nădăjduiesc şi cânt mereu,
Căci a salvat sufletul meu,
Din veşnica pierzare

O licărire-n infinit,
E viaţa mea întreagă,
Dar pentru mine s-a jerfit
Isus din cer m-a mântuit
Şi-o viaţă fără de sfârşit
De veşnicii mă leagă.

Țărână trecătoare sunt
Dar cred în nemurire
Căci Duhul Celui veşnic sfânt
Îmi dă putere şi avânt
Să pot pleca de pe pământ
Dincolo-n strălucire.

Sunt călător spre ţara mea
Cu Domnul am izbândă.
Mi-e călăuză dreapta Sa
O Doamne Tu nu vei lăsa
Nici când să cad în lupta grea
Fiinţa mea plăpândă.

În glas de ciocârlii duios
Şi-n vuietul de ape
În flori şi-n tot ce-i mai frumos
În cei răscumpăraţi de jos
Iubirea sfânt a lui Hristos
O simt tot mai aproape.

Eu am aflat un Creator
Şi pacea şi menirea
Stăpân al vieţii Ziditor...
Tu mi-ai dat lacrima de dor
Să Te iubesc să mă-nfior
Şi să-Ți aştept venirea.