O, cât mă simt de fericit

O, cât mă simt de fericit
Că am Mântuitor
Orfan nici părăsit nu sunt
Cu al meu Salvator

Slava Mielului Preasfânt
Ce pentru mine a murit
Aleluia, aleluia, aleluia, amin

Mi-a spus Isus şi mi-a promis
Prin al Său sfânt Cuvânt
Se duce să-mi gătescă loc
În cer, locaşul sfânt.

Aici sunt numai călător
Şi trec ca iarba-n câmp
În cer eu sunt moştenitor,
Unde îngerii cântă.

O, fraţi, surori, suntem voioşi
Încă pe-acest pământ
Zărim aici lumini de sus
Unde vom fi-n curând.