Cel ce stă, sub ocrotirea

Cel ce stă, sub ocrotirea
Celui prea-nalt
La umbra celui, atotputernic
Face din El,
Loc de scăpare,
Căci Domnul sfânt
E Dumnezeul meu
În care mă-ncred

O mie să cadă, alături de tine
Şi zece mii,
La drepta ta... de vor cădea
Cu ochii priveşte
Să vezi răsplătirea
Acelui rău;
Doar harul Său, te va salva!

Să nu te temi, de groaza din,
Noaptea cea grea
Nici de săgeata ce zboară ziua!
De ciuma rea din întuneric
Să nu te temi
Căci Domnu-ţi va păzi,
Cărarea de ea.

Pentru că zici,
Domnul îţi este
Loc de-adăpost;
Şi faci din El turn de scăpare
Pe pui de lei, şi peste şerpi
Tu vei călca
El, te va ocroti, cu aripa Sa.