Când Isus al nostru Mire

Când Isus al nostru Mire
Pe nori v-apărea,
Şi poporul Său va merge
Spre-a-L întâmpina.

O atunci ce splendoare!
Noi toţi vom sclipi
Diademe din soare,
Cununi vom primi.

El va strânge laolaltă,
Pe toţi sfinţii Săi,
Parcă-i văd pe toţi cum saltă
Printre munţi şi văi.

El ne chemă; el ne cheamă,
Să-I fim credincioşi;
Să-I slujim deci fără teamă
Şi să fim voioşi!

El ne cere, El ne cere
Să-I dăm inima;
Să ne umple cu putere
Din puterea Sa.