Aştept cu nerăbdare

Aştept cu nerăbdare
Ziua când va veni Isus,
Zi minunată!
Zi minunată!

În ceruri nu vor mai fi grijuri
Căci voi fi cu Isus,
Zi minunată! Zi minunată!
Zi minunată! Şi ce frumos va fi
Când cu Isus eu în veci voi fi!

Zi minunată şi fericită
Va fi când după-ai Săi copii
El va veni!
Încoronaţi vor fi toţi sfinţii
În slava cerului.
Zi minunată!Zi minunată!
O veşnicie-n adorare
Pe Domnul vom slăvi.
Zi minunată!Zi minunată!