Aceasta-mi e dorinţa,

Aceasta-mi e dorinţa,
Să Te-onorez
Cu fiinţa-ntreagă să Te slăvesc.
Te ador Stăpâne şi mă închin;
Laudă și mărire Ți se cuvin.

Ţie-ţi dau inima;
Şi sufletul meu;
Pentru Tine vreau să trăiesc.
Domnul meu Te iubesc,
Zi de zi vreau să-mplinesc
Doar sfântă voia Ta!

Vrednic eşti de cinste fii lăudat!
Împărate veșnic fi înălțat.
Alfa şi Omega, de-a pururi viu
Domn al veşniciei, în veci Amin!