Căutaţi întâi Împărăţia Domnului

Căutaţi întâi Împărăţia Domnului
Şi Numele lui de trei ori sfânt
Şi toate celelalte voi le veţi avea
Aleluia, Amin.
Aleluia, Aleluia (Amin)
Isus izvorul vieţii noastre