Răspândeşte lumină

Răspândeşte lumină
Oriunde te-ai găsi
Căci cei din jurul tău
Bine te voi privi
Să vorbeşti numai lucrurile de folos
Aşa cum te-a învăţat Isus Cristos.

Fii plăcut Domului
Fii plăcut doar numai Lui
Lui Satan nu-i da nimic
Dă-I lui Isus, căci El te-a iubit.

Pe aproapele tău nu-l lăsa întristat
Tu arată-i întotdeauna că l-ai iertat
Fii exemplu
Cum Domnul Isus te-a învăţat
Căci prin asta tu l-ai câştigat.

Când eşti sare curată de folos poţi fi
La prieteni şi fraţi, oriunde te-ai găsi
Vorba ta să aducă cuvânt roditor
Ca sămânţa cea bună pe ogor.

Dacă faci fapte bune
Cât eşti pe pământ
Să înveţi de la Domnul Isus,
Mielul blând
Plata ta va fi mare sus în veşnicii
Unde sunt nesfârşite bucurii.