Din ceruri Tu ai venit

Din ceruri Tu ai venit
Murind ca noi toţi să trăim
Nu pentru a fi slujit
Ci să slujeşti Tu ai venit.

Acesta e al nostru Domn
El, Regele cel slujitor
În mâna Lui
Viaţa să ne-o încredinţăm,
Pe-umilul Rege să-L lăudăm.

În Gheţimani chinuit
Grea povară ai primit -
Facă-se nu voia Mea
Ci a Ta, Tată - ai rostit.

Vino să-I vezi mâinile
Unde piroanele-au străpuns
Mâinile întinse spre cer
Vorbesc de-al lumii Salvator.

Haideţi Lui să ne închinăm
Să învăţăm cum să-I slujim
Pe El cum să-L întronăm
În viaţa noastră să-L lăudăm.