Încă un an pe firul vieţii

Încă un an pe firul vieţii
S-a înfăşurat acum
Complet în viaţa mea
Bucuriile au trecut iute
Sau tristeţi şi dureri
S-au scurs încet.

Cine poate şti ce-aduce anul
Care-n faţă stă ca un mister.
Va aduce el o alinare
Celor ce mereu o cer?

Încă un an a smuls din inimi
Pe unii dragi şi iubiţi
Din jurul nost´
Au plecat plini de speranţă
Sau de groază că au trăit fără rost.

Cine poate şti ce-aduce anul
Dacă-n el te vei putea trezi?
Sau înfăşurat mai tare-n noapte
Fără grijă vei trăi.

Încă un an, ce înseamnă asta?
E un nou,
Un nou tribut din viaţa ta.
Cercetează-te, ce fel de lucruri
Ai plătit şi care e valoare lor.

Cine poate şti ce-aduce anul
Câţi în el vor mai putea păşi.
Va fi oare el o întâlnire
Sau pe mulţi va despărţi.

Încă un an e haina vieţii
Nu lua în deşert cursul lor.
Niciodată nu poţi ai întoarce
O, grăbeşte-te să fi în pasul lor.

Cine poate şti ce-aduce anul
Ce sfâşie inima cu-amar
Vei găsi în anii ce-au să vie
De-ţi pierzi timpul în zadar.

Încă un an, pricepe-acuma
Nu te înşela cu vorbe dulci
Pe acest pământ
Scoală-te, priveşte bine
Ce-ai făcut, ce-ai adus,

Ce poţi s-aduci?
Dacă pe Isus păstrezi în viaţă
Barca ta îţi va pluti uşor
Şi atuncea când e în pericol
El te apără din nou.