Îngeri au cântat

Îngeri au cântat
Pace pe pământ
Pace pe pământ.

Iar păstorii din câmp s-au dus
Laudind cu ingeri de sus.
Şi au povestit ce li s-a vestit
Slavă Domnului!

În paie culcat iată-L pe Isus
Iată-L pe Isus.
Maria lângă El stătea
Şi un cântec dulce îi cânta.

Iată, magii vin
Umiliţi se închin.
Slavă Domnului!
Noi din Răsărit steaua I-am zărit
Steau I-am zărit.

Pruncul vrem şi voi să-L vedem
Aur smirnă şi tămâie-avem.
Pruncului le dăm Lui ne închinăm.
Slavă Domnului.