Spre Betleem treceau păstori

Spre Betleem treceau păstori
Şi magi treceau grăbiţi
În noaptea vremii, paşii lor
Se-aud prea-fericiţi.
Ei coborau la iesle
Cuprinşi de-un cântec sfânt
Mărire-n cer lui Dumnezeu
Şi pace pe pământ.

Spre Betleem, spre ieslea Ta
Isuse ne grăbim
Cântăm acelaşi "Osana!"
La noi să Te primim.
Şi fruntea ni se plecă
Şi ruga prinde zvon
Te naşte-n noi Tu Doamne iar
De fi Mântuitor.