Suntem trei magi din răsărit

Suntem trei magi din răsărit
Şi cu daruri noi am pornit
Duşi pe cale, deal şi vale
De steaua ce-a lucit.

Steaua, stea măreaţă, steaua Lui
Strălucind de sus ne spui
La Betleem noi să mergem
Lângă ieslea Pruncului.

Pruncului ceresc
Îi voi da Aur din coroana mea
Să trăiască, să-nflorească
Să ne dea pacea Sa.

O, o stea măreaţă, steaua Lui
Strălucind de sus ne spui
La Betleem noi să mergem
Lângă ieslea Domnului.

Slavă, glorie, o, Miel divin
Mire sfânt, Te proslăvim
Aleluia, aleluia
Noi în veci Te preamărim!