Împărat Rege al gloriei

Împărat Rege al gloriei
Cer, pământ şi ape
Pe toate le-ai creat
Salvator, Ţie ne închinăm
Numele Tău mare noi îl înălţăm.

Şi te slăvim Isus
Cu toţi ne plecăm
Înaintea tronului Tău sfânt
Numele Tău Isus
Noi slavă îi dăm
Nimeni nu-i ca Tine
În cer şi pe pământ

Împărat în univers domneşti
Îngerii din ceruri Te laudă neîncetat
Salvator atotputernic Domn
Numele Tău mare noi îl înălţăm.