Splendoare de-mpărat

Splendoare de-mpărat
În slavă îmbrăcat
Pământul va cânta,
Pământul va cânta
Lumina-i haina Sa
Iar noaptea nu va sta
Fugind din faţa Sa
Fugind din faţa Sa

Ce mare eşti Tu, vom cânta
Ce mare eşti Tu;
Toţi vor vedea
Ce mare e Dumnezeu.

Chiar timpul l-a făcut
În mâna Lui se-ascund
Sfârşit şi început,
Sfârşit şi început;
Triunic Dumnezeu
Tată, Fiu şi Duh
Tată, Fiu şi Duh
El este Leu şi Miel,
El este Leu şi Miel.

/: Numele Lui sfânt
Îl înălţăm cântând
Ce mare e al meu Dumnezeu. :/