Cântarea mea e numai despre Isus,[Re bemol]

Cântarea mea e numai despre Isus,[Re bemol]
Cerescul Fiu al Tatălui slăvit.
El a venit păcatul să mi-l şteargă
Când la Calvar, pe cruce a murit.

Cântarea mea e numai despre Isus
Ce-n locul meu pedeapsa a purtat
Şi-n versul ei, cântarea mea va spune
Ce fericiri şi bogăţii mi-a dat.

Cămaşa Lui stropită-n sfântul sânge
Crucea şi spinii cu păcatul meu,
Mormântul gol, speranţa revederii,
Despre aceasta voi cânta mereu.

Cântarea mea va fi doar despre Isus,
Chiar peste râu, odată-n veşnicii.
Cu imnul sfânt al miilor de îngeri,
Cântarea mea atunci se va uni.
-Amin-