Cântaţi de bucurie,

Cântaţi de bucurie,
Cântaţi, cântaţi cu toţi,
Că azi în Betleem
S-a născut Isus Hristos
Laudă, laudă, laudă, laudă,
Azi s-a născut Isus,
Fiul Tatălui de sus

Pe pământ jos El a venit,
Pe noi ne-a mântuit,
Ce mare îndurare
El nouă ne-a arătat!
Că de la moarte pe noi ne-a scăpat
Aleluia, daţi slavălui Dumnezeu!

Că din iubire a dat
Pentru noi pe Fiul Său!
Săltaţi de bucurie,
Voi fii lui Dumnezeu
Mărire Lui
Mărire lui Dumnezeu în cer
Şi pe pământ între oameni
Pace şi bună învoire

El cerul a lăsat şi toată strălucirea,
La noi El a venit
Să ne dea mântuirea
Săltaţi de bucurie,
Daţi slavă Mielului
Cântaţi Salvatorului
Şi Mântuitorului
Că astăzi Isus s-a născut
Cântaţi cu toţi . Aleluia, slavă Lui!