Casa noastră e sus,

Casa noastră e sus,
Pregătită de Domnul Isus.
Printre toate ce sunt,
Nu-i nimic mai iubit
Decât Mielul de Tatăl jertfit.

Doamne ce mult dorim
Ca acasă să fim
Lângă Domnul Isus să trăim.
Şi cu îngerii-n cor
Să cântăm melodii
Împreună cu sute de mii.

Sus e loc minunat,
Sus e loc minunat
Pentru cei ce iertare-au aflat;
În sclipiri aurii străluceşte Hristos,
Cum e El nu-i nimic mai frumos.

Bucurii, fericiri, frumuseţi făr-sfârşit
Sus în cer Domnul ne-a pregătit;
Să-L slăvim, să-L iubim,
Să-L dorim pe Isus
Să ne ducă în casa de sus!