Casă nu avem pe pământ,

Casă nu avem pe pământ,
De aici ne ducem curând,
Tot aşa după cum venim,
Mergem de aici când murim.

Dar este un loc fericit
De Domnul Isus pregătit
Unde nu este-ntristare,
Nu este chin, nici durere,
Acolo drepţii vor intra
Şi-nveci se vor bucura.

Toate câte vezi în lume,
Sunt doar umbre şi doar spume,
Astăzi sunt, dar mâine s-au dus,
Veşnic rămâne El Isus.

În cer la Domnul nost iubit,
Sunt bucurii fără sfârşit,
Pe care sfinţii vor moşteni
Când în ceruri toţi vor sosi.