A fost cândva un staul,

A fost cândva un staul,
Nu cel din Betleem,
O peşteră ciudată,
O grotă de blestem!

Păstorul fără grijă
Plecase pe poteci,
Dormeau pe sub păienjeni
Ciorchini de lilieci;

O rază de lumină
Nu pătrundea din cer,
De zgură era ziua
Şi nopţile de fier;

Alunecau culbecii
Pe jilavii pereţi
Din fânul ud şi putred
Se ridicau bureţi;

Cântaţi, cântaţi, voi îngeri,
Păstori şi oameni buni!
Veniţi, voi, magi ai vremii
Că vremea-i de minuni!

Dar într-o noapte, îngeri
Căutară la zenit
Şi parcă printre stele
O stea a răsărit!

Şi nu ştiu cum deodată
Veneau lumini de zori
Şi fânul era proaspăt
Şi mirosea a flori!

Zburară liliecii
Şi beznele s-au dus
Iar eu cântam din fluier
Cu îngerii de sus

Şi iată într-o parte,
Privirile-mi arunc
Şi văd sclipind o iesle
Şi-n ieslea mea un Prunc!

Cântaţi, cântaţi, voi îngeri,
Păstori şi oameni buni!
Veniţi, voi, magi ai vremi
Că vremea-i de minuni!

Şi pentru-a-câta oară
Slăviţi pe Dumnezeu
Căci Pruncul e acelaşi
Iar staulul sunt eu!