O ce veste minunată

O ce veste minunată
În Betleem se-arată
/: Astăzi s-a născut
Cel fără-nceput
Cum au zis prorooc:/

Că la Betleem Maria,
Săvârșind călătoria
/:Într-un mic sălaş ,
Lâng-acel oraş
S-a născut Mesia :/

Păstorii văzând în zare,
Din cer o lumină mare
/: Ei fluierau
Îngerii cântau
Şi cu toţi se bucurau. :/

Păstorii cum auziră
Spre locașul sfânt porniră
/:Unde au aflat
Pruncul Minunat
Şi Îl preamăriră:/

Pe Fiul Cel din vecie,
Tatăl L-a trimis să vie,
/: Să se nasca
Și să crească
Să ne mâtuiască :/

În coliba păstorească
Vrut-a Domnul să se nască
/:Fiul Său cel Sfânt
Nouă pe pământ
Să ne mântuiască:/

E Isus păstorul mare
Turmă ca El nimeni n-are
/:Noi Îl lăudăm,
Lui ne închinăm
Cu credință mare:/