Din țesuturi nevăzute,

Din țesuturi nevăzute,
Din celule mii şi mii
O făptură minunată m-ai creat
Legi de nimenea știute,
Fenomene şi-energii
Le-ai pus în mișcare-
Doamne Preaînalt!

Dintr-o mână de țărână
Cu iubire m-ai creat
Mi-ai dat Doamne chipul Tău
Chip frumos din Dumnezeu-
O, ce minunat,
O, ce minunat!

O știință minunată,
Mai presus de-orice puteri
Mă cutremur Doamne-atunci
Când îmi vorbești.
Tu mă cercetezi-
O,Tată!
Şi-n dureri şi-n strâmtorări
Dar cu toate-acestea,
Știu că mă iubesti.

Decât orice vietate
Mai presus m-ai așezat
Şi m-ai întocmit
Chiar după chipul Tău
Te voi lăuda în toate
De acum şi până-n veac
Veșnic şi Atotputernic Dumnezeu.