Multă vreme eu am rătăcit

Multă vreme eu am rătăcit
Neştiind că Isus a murit
Pentru mine că S-a răstignit pe Golgota!

 /: Sus pe cruce al Său sânge-a curs,
Trupul, inima I le-au străpuns
Dar pentru păcatul meu muri pe Golgota! :/

Din Cuvântul Domnului cunosc
Astăzi că eu sunt un păcătos
Şi în locul meu muri Hristos pe Golgota!

Am venit la El şi-am căpătat
Multe binecuvântări mi-a dat
M-a făcut copilul Său bogat pe Golgota!

Domnului de azi eu m-am predat
Şi în veci de El nu mă despart
Al meu suflet Domnul mi-a salvat pe Golgota!