Încrede-te Israele în Domnul

Încrede-te Israele în Domnul
Încredinţează-ți soarta-n mâna Lui,
/: Încrede-te, încrede-te puternic
Căci scut şi pavăză-i credincioșia Lui! :/

Încrede-te Israele în Domnul
Căzut ai fost şi El te-a ridicat,
/: Căzut ai fost şi mort pentru vecie
Dar dragostea Lui sfântă te-a salvat. :/

Încrede-te Israele în Domnul
Căci numai braţul Lui cel sfânt
Te-a scos,
/: Căci rob ai fost
Şi-acum eşti fiu în casă
Părtaş la slava veşnic cu Hristos. :/

Nu-ţi pierde veşnicia pentr-o clipă,
Pentru averi şi bani
Ce-or arde-n foc,
/: Păstreaza ce-ai primit cş niciodată
Să nu-ţi ocupe nimeni al tău loc! :/

Mai rabdă înc-o clipă încercarea
Şi crucea grea mai du-o înc-un pas,
/: Căci nu e mult
Din noaptea-ntunecoasă,
Puţin, puţin e tot ce-a mai rămas. :/

Curând, curând sfârşi-vei alergarea,
Din valea plângerii vei fi luat
/: Şi ochii tăi vedea-vor strălucirea
Cum niciodată-n viață n-ai visat. :/

Veghează, dar Israele, vegează!
Fii gata, dar fii gata-n orice zi
/: Căci nu cunoşti
Nici clipa şi nici ceasul
Când sus pe nori de slavă voi veni. :/