Aleluia, Slavă şi Cinste

Aleluia, Slavă şi Cinste
Glorie să-I fie lui Dumnezeu în veci :/

Cânt aleluia şi Îţi dau glorie
Tu eşti Stăpânul meu
Eşti Domnul Dumnezeu