La al trâmbiţei răsunet

La al trâmbiţei răsunet
/: când va fi :/
Şi când Tu cu mare slavă
/: vei veni. :/
Cei ce-s astăzi în morminte
/: s-or scula :/
Şi în faţa Ta, Isuse,
/: toţi vor sta. :/

/: Adă Doamne ziua-aceea
/: mai curând :/
Ziua sfântă-a noului
/: aşezământ. :/


Ce plăcut va fi atuncea
/: şi frumos :/
Când domnia va fi dată
/: lui Hristos :/
El e soarele dreptăţii,
/: El, Isus :/
Soarele ce străluceşte
/: făr’ apus :/.

Noaptea de păcat amară
/: s-o sfârşi :/
Când dreptatea lui Isus
/: va străluci :/
El va şterge lacrimile
/: cu-n cuvânt :/
Aducând o pace sfântă
/: pe pământ :/.

Fi-va Doamne tot cuprinsul
/: un Betel :/
Va tânji orice făptură
/: după El :/
Toţi uniţi într-o simţire
/: vor servi :/
Preamărind a Ta iubire
/: Ţi-om sluji. :/