Auzi corul îngeresc

Auzi corul îngeresc
Dumnezeu din cer slăvesc!
Cântă imnuri înălţând
Pace fie pe pământ.
Dumnezeu ce a promis
Pe-al Său Fiu El L-a trimis
/:Auzi corul îngeresc
Cântând Tatălui ceresc.:/

Cel din cerul minunat,
Preamărit şi înălţat,
Pe Pământ jos a venit
Şi ca noi trup a primit.
S-a jertfit,a pătimit,
Chiar şi moarte-a suferit,
/:De păcate ne-a spălat,
Viaţă nouă El ne-a dat.:/

Toate de la El primim
Când prin rugăciuni venim.
Să-I deschidem inima
Ca să intre El în ea.
Şi ne va conduce sus,
Unde-s fericiri nespus
/:Toţi în cor Îi vom cânta:
Mare este slava Sa!:/