În ziua când în cer va fi serbarea

În ziua când în cer va fi serbarea
Poporului ce-a fost răscumpărat
/: Noi vom vedea ce mare e răsplata
Acelora ce-aicea s-au luptat :/

/: Nu este-n stare nimeni să gândească
Nici ca să spună ce-i acolo sus
Căci slava şi splendoarea e creată
De Dumnezeu şi Domnul nost’ Isus :/

Acolo-n ceruri nimenea nu moare
Căci moartea pentru veci o va lega
/: Acel care a creat orice făptură
Şi viaţa pentru veci va triumfa :/

Nici beznă nu mai este sus în ceruri
Căci întunericul e spulberat
/: De ne-nţeleasă şi în marea-i milă
Ce-o dă Isus, Cerescul Împărat :/

Ferice acum de cei care în viaţă
Deşi nu văd ei cred ce Domnu-a spus
/: Oricum ei nu au chiar nimic a pierde
Dar pierd aceia ce n-au pe Isus :/