O carte cu șapte peceți,

O carte cu șapte peceți,
O carte stă închisă
În mâna Dumnezeului sfânt,
În mâna Sa întinsă
Și un înger puternic din cer a strigat,
Cine-i vrednic s-o poată deschide
Nici măcar un înger din cerul înalt,
N-a fost vrednic s-o poată deschide.

/: Vredinc este Mielul, ce-a fost înjungiat
Să primească slavă, slavă neîncetat:/

Nici îngerii din cerul înalt,
Nici sfinții care cântă
Dar deodată-n picioare apare un Miel,
Ce părea înjungiat și zdrobit
Cu ochii în lacrimi de dragoste plini,
Pentru noi a murit răstignit.

/: Vredinc este Mielul, ce-a fost înjungiat
Să primească slavă, slavă neîncetat:/

Din ceruri Isus a venit,
Lăsa-ta slava toată
Și-n lume pentru ca ne-a iubit
A fost ca să ne caute odată.

/: Vredinc este Mielul, ce-a fost înjungiat
Să primească slavă, slavă neîncetat:/