Şapte îngeri

Şapte îngeri
Şapte îngeri
Am văzut zburând
/: De la tronul :/
Tatălui Cel Sfânt
/: Spre pământ :/
Toți s-au îndreptat
/: Să aducă :/
Ce Domnul le-a dat.

/: Deşteptare,deşteptare,
Sună trâmbiţele îngerilor sfinţi
Deşteptare,deşteptare
Deşteptaţi-vă creştini,
Până când dormiţi! :/

/: Dumnezeul :/ Cel înfricoşat
/: La îngeri :/ ordin El le-a dat
/: Să răsune :/ pe întreg pământ
/: Deşteptare :/ la poporul sfânt!

/: Primul înger :/ când a răsunat
/: Foc şi piatră :/ şi sânge-a plouat
/: Toţi copacii toata iarba verde de pe câmp
A fost arsă-a treia parte în acelaşi timp.

/: Apa mării :/ în sânge s-a schimbat
Când al doilea înger din cer a sunat
Şi atunci un munte mare de foc a căzut
Peste munţi şi peste stânci și le-a prăbuşit

Peste-ntinderea de apă a căzut venin
/: O stea mare :/ numită Pelin
Cine bea din apa mării şi el va muri
Căci va curge-n orice ţară în aceeaşi zi.

Şi în lună şi în soare şi în stele sus
A treia parte din ele lumină şi-au stins
Căci al patrulea răsunet a venit din cer
Vocea lui părea de tunet, voce de înger.

Şi al cincilea înger când a răsunat
/: Tot văzduhul :/ s-a întunecat
/: Mii de cară :/ cai şi călăreţi,
/: Se sculară :/ foarte îndrăzneţi.

/: Patru îngeri :/ au fost dezlegaţi
Când al şaselea înger din cer a sunat
De la o margine la alta pân’la Eufrat
Cu-a lor trâmbiţe de aur ei au răsunat.

Cu al şaptelea înger, taina s-a sfârşit
Taina-ascunsă cea de veacuri acum s-a-mplinit
Peste-ntreaga omenire,peste-ntreg pământ
Împărățește Hristos ,Împăratul Sfânt !