Ce pecete pui pe clipa

Ce pecete pui pe clipa
Care trece fără a întoarce
Fusul vieţii tale slabe,
Ce adună şi ce toarce?
/: Adevărul sau minciuna,
Ura sau iubirea sfântă,
Una dintre cele două,
Inima ta îţi frământă. :/

/: Cercetează-te! :/ şi îndreaptă-ţi,
Viaţa până nu îi târziu!

Nu lăsa întâmplarea oarbă
Viaţa ta să îţi doboare,
Căci nimic din ce îi în lume
Nu-i venit la întâmplare.
/: Pune nepăsării tale
Frâul cugetării drepte,
Şi priveşte, prin credinţă,
Adevărul cu a lui trepte. :/

Vei descoperi lumina
Dumnezeului cel veşnic,
Care te-a zidit dintr-Însul,
Ca să Îi fii în lume sfeşnic.
/: El, Preasfântul, îţi dă putere
Să împlineşti a ta menire,
Şi, trecând acum prin vreme,
Să ajungi la nemurire.:/