O, cine este-acest Copil?

O, cine este-acest Copil?
Ce stă culcat pe paie
În timp ce îngerii din cer
Îi cântă-n adorare?

El e Cristos Isus,
E Regele trimis de sus!
Veniţi şi-L căutaţi
Pe Cel născut în iesle!

El doarme-n ieslea boilor
Pe braţele Mariei;
Păstori şi magi aduc cu ei
Prinosul bucuriei.

Veniţi la El bogaţi, săraci,
Cu daruri şi-nchinare
Căci e nădejdea tuturor,
La toţi ne e salvare!