În lumea noastră a venit un Mântuitor

În lumea noastră a venit un Mântuitor
Un Mântuitor, răscumpărător
El S-a născut în lumea noastră s-aducă bucurie
S-aducă bucurie pentru omenire.

Slavă, slavă slavă sus în cer şi pe pământ
Slavă, slavă azi s-a născut Pruncul Sfânt
/: Glorie, îi cântăm
Glorie, îl lăudăm
Glorie, Pruncului de sus.
Glorie, îi cântăm
Glorie, îl lăudăm
Glorie, pe veci lui Isus. :/

În lumea noastră a venit un Fiu de Rege
Un Fiu de Rege pe oameni să-i dezlege
De lanţurile morţii care i-a legat
Ca ei să fie liberi de orişice păcat.

În lumea noastră a venit Domnul păcii
Regele etern, Împăratul vieţii
E mare bucurie pe pământ şi-n cer
Fiindcă s-a născut Isus Emanuel.