Te chem din adânc

Te chem din adânc
Doamne auzi glasul meu
Şi-ascultă cererea mea
Dacă tu ai păstra
Ale noastre greşeli
Oare cine ar mai sta-n faţa ta?

Doar la Tine-i iertare
Ca să fi de temut.
Te slăvesc Domnul meu pururea
Eu nădejdea întreagă
În Tine mi-o pun
Şi aştept făgăduinţa ta.

Te-aşteapt-al meu suflet
O, Domnul meu drag
Ca străjile ai zilei zori
Te laud mereu şi-aştept acea zi
Când vei veni pe nori.

Nădejdea ţi-o pune
În Domnul Isus
Israele nu te-ntrista
Din a tale dureri
Şi necazuri
Cel sfânt te va răscumpăra.