Te chem din adânc

Te chem din adânc
Doamne auzi glasul meu
Şi-ascultă cererea mea
Dacă tu ai păstra ale noastre greşeli
Oare cine ar mai sta în faţa ta?

Dar la Tine-i iertare
Ca să fi de temut
Te slăvesc Domnul meu pururea
Nădejdea întreagă în Tine mi-o pun
Şi aştept făgăduinţa ta

Te-aşteaptă al meu suflet
O, Domnul meu drag
Ca străjile ai zilei zori
Te laud mereu şi-aştept acea zi
Când vei veni pe nori.

Nădejdea ţi-o pune
În Domnul mereu
Israele nu te-ntrista
Din a tale dureri
Şi necazuri Cel sfânt
Te va răscumpăra.