Se întreabă pământul

Se întreabă pământul
Cum de azi cerul este așa tăcut
Unde oare-i dreptatea
Să-mpiedice moartea,
Unde s-a ascuns

Se-ntărâtă oamenii,
Se-nspăimântă demonii
Printre bice-nsângera,
Ochii săi au luminat
Cine oare a știut
Că acel sărman bătut
E Isus?

Credeam atunci că e lovit
Pe veci pierdut și părăsit 
Pe veci zdrobit
Dar El purta durerea mea
Atunci când crucea i-a fost grea
El mă iubea
Mă iubea!

Cu o cruce în spate,
Alungat din cetate
Ei l-au condamnat
Printre lacrimi cu sânge,
Ce inima-ți frânge
El n-a renunțat

Cu piroane L-au străpuns, 
Ca un miel stătea Isus
Când pământul tremura,
Boldul morții învingea
De pe cruce în mormânt,
Toți credeau că e înfrânt
Dar a înviat!

Hristos din morți a înviat
Iubirea Lui a triumfat
Cu adevărat!
E viu și astăzi printre noi
Ridică oameni din nevoi
Isus Hristos
E cu noi, e cu noi
A înviat!