La început era Cuvântul şi-acest Cuvânt e Dumnezeu

La început era Cuvântul şi-acest Cuvânt e Dumnezeu
El e viaţa şi lumină,speranţa sufletului meu
El a venit lăsându-Şi slava şi a luat un trup ca noi
S-avem cu toţi lumină vieţii ,speranţă-n ziua de apoi

/:S-a întrupat Cuvântul lumină a venit
S-a-nfiorat Pământul pe el când a păşit
S-a încheiat robia păcatului adamic
Pe tron e azi Lumină şi ea domneşte-n veci.:/

Lumină a venit în lume în miez de noapte la Betleem
Căci pe Pământ întunecimea trona în lumea de blestem
Spiritual trăiam în noapte,eram pierduţi, morţi în păcat
Aveam nevoie de Lumină,Ea a venit şi ne-a salvat.

Isus ,Lumină din vecie a coborât până jos la noi
A biruit întunecimea şi ne-a schimbat în haine noi
În spirit noi avem viaţă,păcatul nostru e iertat
Trăim prin har o viaţă sfântă,în noi Lumină a intrat.