La început era Cuvântul

La început era Cuvântul
Și-acest Cuvânt e Dumnezeu
El e viaţa şi lumină,
Speranţa sufletului meu
El a venit lăsându-Şi slava
Și a luat un trup ca noi
S-avem cu toţi lumină vieţii ,
Speranţă-n ziua de apoi

/:S-a întrupat Cuvântul lumină a venit
S-a-nfiorat Pământul pe el când a păşit
S-a încheiat robia păcatului adamic
Pe tron e azi Lumină şi ea domneşte-n veci.:/

Lumina a venit în lume
În miez de noapte la Betleem
Căci pe Pământ întunecimea
Trona în lumea de blestem
Spiritual trăiam în noapte,
Eram pierduţi, morţi în păcat
Aveam nevoie de Lumină, 
Ea a venit şi ne-a salvat.

Isus ,Lumină din vecie
A coborât până jos la noi
A biruit întunecimea
Și ne-a schimbat în haine noi
În spirit noi avem viaţă,
Păcatul nostru e iertat
Trăim prin har o viaţă sfântă,
În noi Lumină a intrat.