Cântă și laudă-L

Cântă și laudă-L
Pe Domnul neîncetat,
Brațu-I puternic,
Din groapă ne-a scăpat.
Salvat de la moarte
Tu ești acum iertat,
Azi cântă-I și laudă-L
Pe Domnul Minunat.

/: Voi Israeliți din vale
Haideți să-I cântăm,
Cu cântări cu osanale
Să Îl adorăm.
Mare este Domnul nostru,
Nimeni nu-I ca El;
Lăudați cu bucurie pe Emanuel :/

Cântă-I și laudă-L
Pe Cel ce s-a jertfit,
Domnul din moarte
Pe noi ne-a mântuit.
Cântă-I cu suflet
Și strigă neîncetat;
Căci mare e Domnul
Și vrednic de lăudat.

Cântă cu mine nu sta nepăsător,
El este Domnul, viteaz triumfător;
Cântă azi frate și fi acum voios,
Căci bucuria e darul lui Hristos.

De ai în suflet din pacea lui Isus,
Cântă cu mine și grijile s-au dus.
Nu te apese nimic de pe pământ,
Căci vine Domnul, te ia în cerul sfânt.