Auzi cor îngeresc cântând  x2

Auzi cor îngeresc cântând  x2
Ție-mpăratul Păcii al lumii Salvator.
Auziți cum cântă melodii plăcute,
Ție-al păcii Împărat
Iar pământul sună osanale dulce,
Ție-al păcii Împărat.

Astăzi un Fiu ni s-a născut,
Astăzi un Fiu ni s-a născut
Şi a Lui glorie, toată lumea umple,
/:Și s-a numi:/
/:Minunat, minunat al păcii Împărat:/

/:Deci cântați mărire Lui,
Laudă Lui se cuvine
Inima-mi Te laudă,
O Doamne pe vecie

Lauda Domnului în' înălțime,
Dă Laudă Domnului în înălțime
Şi pace pe tot pământul,
Pace fie pe pământ:/

Voioase fiți popoare,
De bucurie cântați
Dați onoare va-nchinați Lui
Al păcii Împărat
/:Cântați popoare, cântați Osana,
Laudați pe Mielul Lui Dumnezeu:/
Amin.