Astăzi a venit Mântuirea,

Astăzi a venit Mântuirea,
Dragostea întrupată de sus.
Îngerii s-au unit să-L slăvească
Pe Fiul Domnului Prea Sfânt
Domn, Domn, Mântuitorul lumii
Domn, Domn slăvit să fie'n veci.

Jos în iesle doarme Mesia,
Prințul Păcii sărac şi umil
Uite cum Maria cu drag Îl privește,
Inima ei șoptind că El e Domn,
Domn, Mântuitor al lumii, Domn,
Domn, Isus Emanuel.

/: Veniți să ne-nchinăm Lui :/ Domnului.

Pace fie şi bună-nvoire,
Între oameni plăcuți Domnului
El e Calea ce duce în ceruri,
Să-l lăudăm căci El e Domn!
Domn, Domn, Mântuitor al lumii, Domn,
Domn, Glorie Domnului.
Domnului în veci Slăvit!