O, noapte sfântă, binecuvântată

O, noapte sfântă, binecuvântată
Isus în iesle umil s-a născut
În lumea de păcate frământată,
Mântuitorul azi a coborât.
Speranţa-n sufletul trudit răsare,
A zorilor lumini ne strălucesc.

Îngenunchiaţi, e ceru-n sărbătoare
Mulţimi de îngeri azi Îl preamăresc
Mulţimi de îngeri azi Îl preamăresc.

Conduşi de stea spre ieslea Lui săracă
Şi noi ca magii adânc ne smerim
Vrem darul nostru Pruncului să placă
Întreaga viaţa Lui I-o dăruim,
El, rege-al regilor stă într-o iesle
Simţind din plin necazul nostru greu

Glorie, El, printre noi trăieşte
Şi chiar în iesle, El e Dumnezeu
Şi chiar în iesle, El e Dumnezeu

Ne-a arătat iubirea jertfitoare
Cu pace El a venit pe pământ
Nu vor fi robi nici lanţurile-amare
Nici asuprire-n al Său nume sfânt,
Cântări de mulţumire să-I aducem
Slăvitu-I Nume veşnic să-L cinstim.

El este Domn, Cristos în veci e rege
Iubirea, slava Lui, o preamărim
Iubirea, slava Lui, o preamărim.