Veniţi cu credinţă, plini de bucurie,

Veniţi cu credinţă, plini de bucurie,
Veniţi, o veniți astăzi la Betleem!
Veniţi la iesle, S-a născut Mesia!

/: Veniţi să ne-nchinăm Lui :/
El e Domn.

Voi, coruri de îngeri, glorie aduceţi
Acelui ce-n iesle umil S-a născut;
Slavă lui Dumnezeu în înălţime!

O, Doamne,
Îţi spunem bun venit în lume;
Isuse, a Ta fie slava-n veci!
Tu eşti Cuvântul vieţii printre oameni!

Te adorăm, Isuse, Te adorăm, Isuse
Te adorăm, Isuse, Tu eşti Domn!