Zile senine și minunate

Zile senine și minunate
Sunt pentru omul neprihănit.
Domnul iubește și dăruiește,
Dragi copilași celui iubit.
Roua din ceruri, Domnul revarsă
Peste copilul răscumpărat,
Cel ce trăiește azi prin credință
Are izbândă neîncetat.

Lăsați copiașii să vină,
Ei pâine din ceruri primesc.
Belșugul de har și lumină,
Creștinii prin Domnul găsesc.

Zile senine și minunate
Au temătorii de Dumnezeu-
Fără de vină fără sfială
Chiar de li-i greu.
Ei merg pe cale cu demnitate,
Se-ncred în brațul izbăvitor.
Ziua de mâine nu-i înspăimântă,
Ei au pe Domnul de partea lor.

Lăsați copii cu drag să vină,
Ei sunt cununa celor smeriți.
Care ascultă de glasul veșnic,
Și-n orice vreme sunt fericiți.
Copii noștri pot să ajungă,
Slujbașii care Îl vor servi.
Pe Împăratul, pe Salvatorul,
Care domnește în veșnicii