Cerul priveşte spre pământ,

Cerul priveşte spre pământ,
Îngerii rostesc încă un cânt;
/: Sus, în lumină şi în fericire,
Un Domn şi-o oştire
Aşteaptă cântând: /

Inimi ce plâng, vor înceta,
Ochii rugători se vor bucura,
/: Îngeri cânta-vor şi ziduri cădea-vor,
Căci Dumnezeu îi va răscumpăra! : /

Poporul cel sfânt a-ngenunchiat,
Idolii toți i-au dărâmat,
/: Greşeli sunt uitate,
Au inimi curate,
Spre cer îndreptate:
Sunt gata de zbor! : /

Trâmbițe se-aud din depărtări,
În cer, Mielul Sfânt şade pe tron,
/: Toți cei aleşi mâinile-au ridicat,
Şi-ntr-un cor au cântat:
Vine Emanuel! : /