Cunoşti tu vestea Isus te vrea

Cunoşti tu vestea Isus te vrea
Şi-al tău păcat greu îl v-a lua
O vin-acuma 'naintea Sa
Şi sângele Său te v-a spăla

Când zile grele de-ncercări
Străbat un tainic gând
O acest gând duios,
Speranţe aducând
De mult ai stat tu în păcat
Nu vrei să fi salvat
Vino azi la Isus
Şi-n veci vei fi salvat.

O acest glas îţi spune azi
Să laşi al tău păcat
Las' al tău păcat, las' al tău păcat
Şi să te-ntorci la Dumnezeu
Să laşi al tău păcat
Să-I slujeşti Lui Isus
Cu toţi ce El ţi-a dat.