Cuvântul cel mai dulce

Cuvântul cel mai dulce
Din gura lui Isus,
E "Vino!" ce ne-aduce
Din fericiri nespus,
O, suflete vin astăzi
Cu sarcina ta grea,
La Isus, că te iartă,
Şi pace îţi va da.

E dorul tău fierbinte
Să fii tu fericit?
Zadarnic cauţi în pofte,
Când te-au nenorocit.
Isus dă tuturora
Cari vin la El zicând
"O, Doamne, dă-mi Tu pace,
Sunt ostenit şi frânt!"

Şi de-ai găsit tu pace,
La pieptul lui Isus,
Cel rău n-are ce-ţi face,
Cu tine-i Cel de sus.
Un singur sfat primeşte,
Uitării nu Îl da;
De la Isus, o clipă,
Tu nu te depărta.