Da, pentru toţi muri Isus

Da, pentru toţi muri Isus
El fie premărit,
Căci sângele Lui sfânt a curs
Şi-n El sunt curăţit.

Cor:
Şi pentru mine,
Şi pentru tine,
Isus muri sus pe Calvar
Să dea viaţă-n dar.

E drept că-n locul nost S-a dus
Să fie răstignit;
Blestemul tot pe El fu pus,
Ce mult El ne-a iubit!...

Povara noastră a purtat,
Cu lacrimi pe pământ,
Păcatul nost L-a apăsat,
Mereu, pân la mormânt.

Atunci când inima ţi-e grea,
Priveşte la Isus,
Priveşte-I jertfa pururea,
Şi îţi va fi de-ajuns!