De am să port a mea cruce,

De am să port a mea cruce,
Domnul Isus mă conduce,
Nici grijă n-am nici temere
El m-ajtă-mi dă putere.

Eu sunt voios,că Dumnezeu,
Iubeşte mult sufletul meu;
Iubirea Lui e veşnică,
Îl voi urma fără frică.

Isus al meu Mântuitor,
Nainte-mi e ca-Învăţător,
Parcă-L aud când vorbeşte,
În inima-mi El trăieşte.

De vin furtuni asupra mea,
Am pe Domnul, El m-a ţinea.
Ce m-apasă, El o ştie,
Mă scoate din primejdie.