De ce-s cuprins de grijuri?

De ce-s cuprins de grijuri?
De ce-s îndurerat?
Inima mi-e mâhnită,
Iar sufletul-ntristat,
Doar Isus Salvatorul
Cu mine-i ne-ncetat.

El pasărea hrăneşte
Şi de crini e grija Sa;
El pasărea hrăneşte,
Nici de mini nu va uita.
Cântarea fericirii,
Înalţ spre slava Sa,
El pasărea hrăneşte,
Nici de min nu va uita.

Când ispitit mă aflu
Şi noaptea m-a cuprins,
Pe buze n-am cântare,
Iar zelul mi s-a stins,
Pivesc atunci la Isus
Şi viaţa iar s-aprins.

Luptând, inima voastră,
Să nu se tulbure
Isus aşa îmi spune
Şi pace-mi dăruie,
Doar, Calea, Adevărul
Şi Viaţa-i numai El.