De mult aştept Edenul păcii

De mult aştept Edenul păcii
Şi dorul meu nemărginit,
Privesc acolo pomul vieţii
Şi frumuseţi de negrăit.

Acolo-i ţara lui Isus,
Edenul veşnic înflorit;
Acolo-i dorul meu nespus,
Acolo-i scumpul meu Isus, iubit.

Şi peste plaiuri şi coline
Zefiru-ngână melodii,
Iar raze calde şi divine,
Vestesc că-i ţara celor vii!

Şi laude cântă-ntreaga fire
La tronul celui infinit,
Şi tot cei viaţă, nemurire,
Respiră pacea-i fericit.

Lumină vie, strălucită,
Ce de la Tatăl a pornit;
Îmbie, viaţa fericită
Pentru acei ce-au biruit.

În seri cu stele-n strălucire
Mi-e gândul iar înaripat,
Străbat, iar, spaţii, peste fire
Cu dor-mi şi mai înfocat.

O, ţară dulce-a lui Isus
Edenul veşnic înflorit
La Tine-i dorul meu nespus
O, vino, scumpul meu Isus, iubit!